Proces 3d vizualizácie

V tomto článku a v popise obrázkov sú použité niektoré pojmy 3d grafiky, ktoré sú bližšie vysvetlené v predchádzajúcom článku 3d grafika a základné pojmy.

Každý projekt 3d vizualizácie si vyžaduje individuálny prístup. Preto aj jednotlivé fázy projektov sú rôzne alebo sa na ne dáva iný dôraz. Pre väčšinu projektov by sa zjednodušene proces 3d vizualizácie dal zhrnúť do nasledovných bodov:
postup prace 3d vizualizacie
príprava podkladov – spracovanie všetkých podkladov, ktoré sú na projekt 3d vizualizácie k dispozícii. Aby celý proces prebiehal hladko, pre túto fázu je dôležité aj zváženie jednotlivých krokov celého procesu. Inými slovami príprava plánu, stratégie.

modelovanie – 3d modeling, tvarovanie 3d modelu, vytvorenie geometrie objektu.

textúrovanie – definovanie povrchových vlastností materiálov ako sú farba, lesk, transparentnosť, drsnosť povrchu, atď.

nasvietenie scény – definovanie zdrojov svetla, globálnej iluminácie, tieňov, energie fotónov, teploty svetla atď. S nasvietením súvisí aj nastavenie virtuálnej kamery, ktorá simuluje princípy reálnej kamery ako sú expozícia, citlivosť, hĺbka ostrosti, vinetácia atď.

generovanie výsledku – asi tá najzaujímavejšia fáza celej 3d vizualizácie, teda generovanie všetkej dovtedajšej práce do 2d záberu alebo animácie – rendering.

finálne úpravy – postprocesing, posledné úpravy po renderingu, tieto úpravy sú podobné ako pri úpravách digitálnych fotografii, napr. kontrast, sýtosť farieb, zvýraznenie tieňov, reflekcíí atď.

Celý proces 3d vizualizácie až do finálnej podoby má teda viac fáz, o ktorých by sa dalo ešte veľa písať. Lenže predstavu o 3d grafike ako aj o inej vizuálnej tvorbe sa človek najviac dozvie keď sa pozrie a vidí. Preto v tomto článku už nebudem viac opisovať a pozrite si už len tieto ukážky.

Pozeraj postupne z ľava do prava.

A ešte jedna ukážka. Vizualizácia 3d scény interiéru v jednej farbe.