Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby b3dmedia. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. b3dmedia zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.
b3dmedia si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom b3dmedia alebo tretích strán zmluvne viazaných s b3dmedia. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom b3dmedia.

Všetky osobné údaje získava b3dmedia od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, podklady projektu, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.