Cena 3d vizualizácie

cena 3d vizualizacieCena práce 3d grafika je závislá na mnohých faktoroch a nedá sa priliehavo odhadnúť za 5 minút v prvom telefonáte s klientom. Tu je pár informácii o tom, čo má na cenu 3d vizualizácie vplyv a ako nájsť správny pomer cena/spokojnosť.

Aj klient aj 3d grafik chce, aby projekt išiel hladko podľa plánu a výsledok projektu naplnil klientove očakávania. Veľmi dôležité je stretnutie na začiatku, kde sa preberie a objasní čo treba vytvoriť, aké sú možnosti a za akých podmienok. To stretnutie nemusí byť vždy osobné, postačí aj mail a telefón alebo skype či iný on-line chat. Ideál by potom vyzeral takto: Klient presne vie čo chce a vysvetlí to grafikovi. Grafik – tvorca 3d vizualizácie dokáže jeho potreby naplniť za cenu, ktorú klient akceptuje. Obe strany sa dohodnú na spolupráci. Proste ideál.

Čo pomôže, aby 3d vizualizácia nestála veľa peňazí?

Pripraviť podklady. Pri 3d vizualizácii je potrebné poznať čo najviac krokov dopredu, pretože niektoré úkony sa spätne buď nedajú spraviť alebo len komplikovane a zdĺhavo. Aby si 3d grafik mohol dopredu pripraviť plán, tak klient by mal nie len vedieť čo chce, ale mať so sebou podklady, ešte lepšie veľa podkladov. Môžu byť v akejkoľvek podobe, napr. plány, skice, fotografie, ukážky 3d vizualizácii, ktoré majú podobnú atmosféru, ukážky úrovne detailu, prototypy, materiály, textúry atď. Potom za predpokladu šikovnosti tvorcu sa projekt od začiatku bude vyvíjať tak, aby sa v priebehu projektu nemuseli robiť veľké zmeny alebo opravy. To šetrí celkový čas práce a samozrejme aj klientove peniaze. Radšej nech na začiatku trvá príprava a zhromažďovanie podkladov o deň viac, ako pred koncom projektu zistiť, že sa niečo zabudlo či podcenilo.

Potrebujem vizualizáciu, ktorá vyzerá ako fotka?

Ďalšia dôležitá vec je zvážiť, či sa vizualizácia má blížiť k realistickému zobrazeniu. Pretože nie vždy je treba zakomponovať fotografický materiál, textúry, definovať vlastnosti povrchových materiálov, priepustnosť svetla, reflekcie či modelovanie najmenších detailov. Možno stačí názorne zachytiť ako to vyzerá, funguje a čo je podstata. Tu je ukážka takej animácie. Ako dobrý podnet na zváženie by mohlo byť to, že táto vizualizácia je oproti realistickej pomerne nenáročná a teda nestojí ani veľa peňazí. Aj jednoduchá vizualizácia bez detailov môže byť zaujímavá a na profesionálnej úrovni. V zmysle – menej je viac.

Odporúčanie

Ak premýšľate o tom, že by ste využili možnosti 3d vizualizácie, odporúčam si prejsť nasledovné:

  • koľko a aké podklady mám na projekt k dispozícii (fotografie, skice, plány, textúry ai).
  • úroveň detailu – má to byť fotorealistická alebo stačí schematická vizualizácia?
  • použitie – aké bude následné použitie vizualizácie (video, tlač, plagát, web…)?
  • koľko statických záberov a/alebo aká dlhá animácia a v akom rozlíšení to má byť?
  • a samozrejme, do kedy to má byť hotové?

Ak máte nejaké otázky, pripomienky či návrhy, tak ma smelo kontaktujte.